PRAGMA Advanced Document Engineering
Examens a la carte, publiceren op maat

Binnen PRAGMA ADE loopt sinds 1995 het project IDFIX, een project waarin onder meer de elektronische middelbare schoolexamens worden uitgebracht. Een van de opbrengsten van dit project is 'examens a la carte', een interactief document met behulp waarvan docenten examens kunnen samenstellen.

articles/wp-ac-nl.pdf