PRAGMA Advanced Document Engineering
Handboeken op de computer, een toelichting

Het onderhouden van omvangrijke handboeken kan worden vereenvoudigd door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de computer biedt. Daarnaast kan de computer een rol spelen bij het verspreiden van handboeken. Beide aspecten worden in dit artikel uitgewerkt.

articles/wp-hc-nl.pdf