PRAGMA Advanced Document Engineering
Elektronische kwaliteitshandboeken, wegwijzer naar de snelweg

In dit artikel gaan we in op het elektronisch verspreiden van kwaliteitshandboeken. Deze handboeken kenmerken zich door een korte onderhoudscyclus gecombineerd met een vaak niet geringe omvang. Er wordt in dit artikel zowel aandacht geschonken aan verspreiding als aan onderhoudbaarheid.

articles/wp-ek-nl.pdf